Despre canalizare

O rețea complexă

Rețeaua de canalizare face parte dintr-un sistem complex alcătuit din două mari componente:
- sistemul de captare, tratare și distribuție către consumatori a apei potabile
- sistemul de colectare, transport și epurarea apei uzate rezultate după utilizare

În prima fază, cea de alimentare, apa e luată din natură, tratată și distribuită către consumatori. După folosire, apa uzată ajunge în rețeaua de canalizare, de unde începe transportul ei către procesul de epurare.

Sistemul de canalizare face „treaba murdară” din circuitul apei orașului. Odată utilizată, apa potabilă devine apă uzată. Rolul sistemului este esențial în buna funcționare a orașului pentru că o canalizare funcțională înseamnă apă curată, mediu sănătos.
Canalizarea reprezintă o miză majoră atât pentru sănătatea publică, cât şi pentru dezvoltarea durabilă.


Anatomia sistemului de canalizare
Sub municipiul București există o rețea complexă de canale care colectează apa folosită de consumatori și pe cea provenită din ploi sau topirea zăpezii.

12

colectoare
principale

12

colectoare
secundare

2.386 km rețea totalăGravitația, forța care guvernează sistemul de canalizare
O mare parte a sistemului de canalizare din București funcționează datorită diferențelor de nivel de pe traseul de colectare. Datorită gravitației, apa murdară curge prin rețeaua de canalizare către caseta de ape uzate, de unde pornește mai departe spre uzina de epurare de la Glina.

Deșeurile solide aduse accidental în rețeaua de canalizare ca urmare a folosirii necorespunzătoare a acesteia, contribuie la formarea blocajelor pe traseu, care conduc la apariția:
- refulărilor sistemului
- mirosuri neplăcute
- tasări, fisuri
- surpări
Toate acestea se reflectă în creșterea costurilor de exploatare.

! Obiectele sau substanțele deversate în sistemul de canalizare contribuie la formarea dopurilor pe acest traseu și blocarea fluxului de colectare și transport.

12

colectoare
principale

12

colectoare
secundare

2.386 km rețea totală
18

colectoare
mari

Lacul Morii

17,6 km lungime

SEAU GlinaCaseta de sub râul Dâmbovița
Caseta de ape uzate este cel mai important canal colector al Bucureștiului. Toate resturile, deșeurile și obiectele care ajung în sistemul de canalizare sunt transportate odată cu apa prin Caseta de sub râul Dâmbovița, către Stația de epurare a apelor uzate de la Glina.

18

colectoare
mari

Lacul Morii

17,6 km lungime

SEAU Glina

Monitorizare continuă
Apa Nova are echipe pregătite să intervină oricând ca să asigure buna funcționare a rețelei de canalizare. 340 de angajați lucrează pentru întreținerea sistemului de canalizare.

24/24h

340
angajati

Procesul de epurare

Ultimul pas în circuitul apei orășenești constă în epurarea apei uzate în uzina de la Glina. Rolul uzinei este să curețe și să epureze apa înainte de a se întoarce în râul Dâmbovița.
Deșeurile transportate accidental prin rețeaua de canalizare se captează prin grătarele amplasate înainte de intrarea în uzină, însă unele impurități (particule solide sau substanțe chimice) pot ajunge în cadrul stației, afectând funcționarea acesteia.
! Este nevoie de mobilizarea tuturor pentru a avea o relație funcțională cu sistemul de canalizare și mediul înconjurător.